Et sikkert grundlag

Måling af sandækvivalent

Med en sandækvivlenten beskrives forholdet mellem fint og groft material. Rent sand har en SE værdi = 100, mens rent ler har en SE værdi = 0. Resultatet viser et materiales relative indhold af fine bestanddele og deres plastiske egenskaber.

  GeoConsult tilbyder:

Alle vores forsøg på laboratoriet sker i overensstemmelse md DS/EN standarder og vejteknisk Instituts provisoriske prøvetagningsmetoder.

GeoConsult samler boringerne og forsøgene i en rapport der beskriver jordens beskaffenhed og hvilke forholdsregler du bør tage inden et projekt sættes i gang / udføres.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.