...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Udførelse af boringer med minirig

Få udført forede og uforede boringer
Få udført boringer også i kompliceret terræn

Valg af udstyr til boringer er afhængig af geologien.

Skal boringerne foretages på en grund med kompliceret geologi, vil et terrængående køretøj være nødvendigt, ligesom det kan være nødvendigt at udføre flere boringer på grunden ved forurening og ustabil jord.

  GeoConsult tilbyder:

Forede og uforede boringer med minirig

Når vi udfører en boreopgave eller et boreprojekt, vælger vi den boremetode (forede eller uforede boringer) der egner sig bedst i forhold til; formålet med boringen, de geologiske lag, jordens vandindhold, adgangs- og pladsforhold og prisen.

I vores valg indgår hensynet til fordele og ulemper, valg af boremetode og minirig.

Fordelene ved uforede rotationsboringer er stor mobilitet og ringe pladsbehov, det gør metoden hurtigere og dermed billigere. Ulempen er opblanding med gennemborede jordlag med risiko for udtværing af forurening og dårligere bestemmelse af lagfølgen.

Derfor kan uforede boringer med fordel anvendes ved stabile jordlag, uforurenede aflejringer, kortlægningsundersøgelser for klassificeringer.

Fordelene ved forede rotationsboringer er, at metoden giver den bedste mulighed for oprensning, da vi undgår opblanding med de gennemborede jordlag og indsivning af vand. Ulempen er færre boremeter per dag og dermed dyrere boringer.

Derfor kan forede boringer med fordel anvendes ved forurenede jordlag, ustabile jordlag, mm.

Vores minirig flyttes på kranbil eller på trailer.

 

Almindelige miljø- og geotekniske boringer med Minirig – Knebel

Med en minirig fra Knebel Drilling udfører vi almindelige miljø- og geotekniske boringer 7 – 15 meter under terræn – afhængig af jordens geologi. Vores minirig er placeret på larvebånd og egner sig derfor til boringer, hvor et terrængående køretøj er nødvendigt.

 

Tekniske detaljer for Minirig – Knebel

6 ” boring til mellem 7 – 15 meters dybde, afhængig af geologi, med og uden foring. Minirig – Knebel er til geotekniske og miljøtekniske boringer.

Vi medbringer køreplader, udstyr til gennembrydning og reetablering af belægninger og andet nødvendigt udstyr i relation til opgaven.

Mindste krav til pladsforhold – ved arbejde

 • Mindste højde 2,50 meter
 • Mindste bredde 0,75 meter
 • Mindste længde 2,60 meter
 • Vægt 2,0 ton

 

Mindste krav til pladsforhold – kørsel til arbejdssted

 • Mindste højde 1,9 meter
 • Mindste bredde 0,8 meter
 • Mindste længde 3,0 meter

 

Lettere miljø- og geotekniske boringer med Minirig – Fraste

Med Minirig udfører vi lettere miljø- og geotekniske boringer ned til 4 – 8 meter under terræn – afhængig af jordens geologi. Vores minirig er placeret på larvebånd og egner sig derfor til boringer hvor forholdsvis terrængående køretøj er nødvendigt.

 

Tekniske detaljer for Minirig – Fraste

4 ” boring til 4 – 8 meters dybde, afhængig af geologi, uden foring. Vores Fraste er til lettere geotekniske og miljøtekniske boringer.

Vi medbringer køreplader og alt nødvendigt udstyr i relation til opgaven.

Mindste krav til pladsforhold – ved arbejde

 • Mindste højde 3,00 meter
 • Mindste bredde 1,05 meter
 • Mindste længde 1,70 meter
 • Vægt 1,0 ton

 

Mindste krav til pladsforhold – kørsel til arbejdssted

 • Mindste højde 1,7 meter
 • Mindste bredde 1,1 meter
 • Mindste længde 2,8 meter

Alle vores maskiner er tilmeldt respektive lovpligtige syn og efterses løbende for evt. utætheder i hydrauliksystemer og lign. Af hensyn til klimaet, er alle maskiner påfyldt biologisk nedbrydelig hydraulikolie

Se vores referencer med boringer med minirig:

Geoteknisk undersøgelse Esbjerg Industrikvarter
Geoteknisk undersøgelse Blaavand Badebro/

Specialister i boretekniske løsninger – Ring eller skriv

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Jan Pristed på telefon 20 29 27 77, e-mail: jp@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.