Et sikkert grundlag

Erhverv

En geoteknisk undersøgelse er det bedste grundlag for et effektivt bygge- og anlægsprojekt

Hos GeoConsult tilbyder vi jordbundsundersøgelser i forbindelse med alle typer bygge- og anlægsprojekter. Vi har en bred vifte af geotekniske kompetencer, så vi kan imødekomme den enkelte kundes behov og træde til i alle projektets faser – også med kort varsel.

Med mere end 15 års erfaring får du en solid samarbejdspartner, der er klar til at løse komplekse problemer i forbindelse med fundering og jordhåndtering. Vi belyser de geotekniske forhold, der har betydning for det samlede projekt, og finder frem til den mest sikre og økonomisk effektive løsning.
Dertil har vi en ingeniøransvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. pr. år – som vi dog endnu ikke har haft behov for at anvende.

 

Geoteknisk ekspertise til dit bygge- og anlægsprojekt

Vi tilbyder bl.a.:

Jordbundsundersøgelser

Dokumentation for jordbundsforholdene, inkl. funderingsniveau, grundvandsspejl og styrkeparametre (f.eks. ved nybyggeri, tilbygning, udstykning af grund samt vej- og kloakarbejde). Vi tilbyder også at udføre fladenivellement eller indmåle eksisterende brønde, ledninger m.v.

Miljøundersøgelser

Undersøgelse af grundens forureningstilstand, inkl. evt. kontakt til myndigheder (f.eks. i forbindelse med anlægsarbejde, køb/salg af ejendomme, bortkørsel af overskudsjord, etablering af nye haver eller ved mistanke om forurenet jord).

Geotekniske undersøgelser og rådgivning til erhvervskunder

Vi tilbyder geotekniske undersøgeler før og under byggeri og anlægsarbejde, i eksisterende byggeri og anlæg, og grundvandsundersøgelser.
Vores undersøgelser foregår enten i felten eller på vores moderne laboratorie.

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Anne-Mette, GeoConsult

Geotekniske kompetencer

Før byggefasen
Under byggeriet
Eksisterende byggeri og anlæg
Nedsivning
Forsøg