...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Erhverv

En geoteknisk undersøgelse er det bedste grundlag for et effektivt bygge- og anlægsprojekt

Hos GeoConsult tilbyder vi jordbundsundersøgelser i forbindelse med dit bygge- og anlægsprojekt uanset type af projekt.
Vi har en bred vifte af geotekniske kompetencer, så vi kan imødekomme den enkelte kundes behov og træde til i alle projektets faser – også med kort varsel.

Med mere end 15 års erfaring får du en solid samarbejdspartner, der er klar til at løse komplekse problemer i forbindelse med fundering og jordhåndtering. Vi belyser de geotekniske forhold, der har betydning for det samlede projekt, og finder frem til den mest sikre og økonomisk effektive løsning.
Dertil har vi en ingeniøransvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. pr. år – som vi dog endnu ikke har haft behov for at anvende.

Geoteknisk ekspertise til dit bygge- og anlægsprojekt

Vi tilbyder bl.a.:

Jordbundsundersøgelser

Dokumentation for jordbundsforholdene, inkl. funderingsniveau, grundvandsspejl og styrkeparametre (f.eks. ved nybyggeri, tilbygning, udstykning af grund samt vej- og kloakarbejde). Vi tilbyder også at udføre fladenivellement eller at indmåle eksisterende brønde, ledninger m.v.

Miljøundersøgelser

Undersøgelse af grundens forureningstilstand, inkl. evt. kontakt til myndigheder (f.eks. i forbindelse med anlægsarbejde, køb/salg af ejendomme, bortkørsel af overskudsjord, etablering af nye haver eller ved mistanke om forurenet jord).

Geotekniske undersøgelser og rådgivning til erhvervskunder

Vi tilbyder geotekniske undersøgelser før og under byggeri og anlægsarbejde, i eksisterende byggeri og anlæg samt grundvandsundersøgelser.
Vores undersøgelser foregår enten i felten eller på vores moderne laboratorie.

Samarbejde med Offentlige og Private Institutioner

GeoConsult ApS har mange års erfaring i at arbejde tæt sammen med både offentlige og private institutioner. Vi forstår de unikke udfordringer og krav, der kan være i forskellige sektorer, og vi er fleksible i vores tilgang til at imødekomme disse behov.

Teknologisk Innovation

I en verden, der konstant udvikler sig, er det vigtigt at være på forkant med den nyeste teknologi. Hos GeoConsult ApS investerer vi løbende i den nyeste software og udstyr for at sikre, at vi kan tilbyde de mest avancerede og effektive løsninger til vores kunder.

Hvorfor Vælge GeoConsult ApS?

Ud over vores tekniske ekspertise og erfarne team, hvad gør os så til det rette valg for dit erhvervsprojekt? Vi tror på transparent kommunikation, rettidig levering og kundetilfredshed som vores højeste prioritet. Når du vælger os, vælger du en partner, der er dedikeret til dit projekts succes fra start til slut.

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Jan Pristed - GeoConsult

Hvad er omfanget af jeres geotekniske tjenester?

Vi tilbyder en bred vifte af geotekniske tjenester, herunder jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser og geotekniske undersøgelser før, under og efter byggeri og anlægsarbejde. Ring gerne til os for en uforpligtende samtale om dit projekt. Vi hjælper dig godt på vej.

Er I forsikret?

Ja, vi har en ingeniøransvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. pr. år. Det giver dig som kunde en ekstra tryghed, når du samarbejder med os. Den har vi dog endnu ikke haft behov for at benytte os af.

Hvad er jeres erfaring med offentlige projekter?

Vi har mange års erfaring i samarbejde med offentlige institutioner og forstår de særlige krav og udfordringer, der kan være i denne sektor. Vi er vant til at arbejde inden for stramme tidsrammer og budgetter.

Hvordan foregår jeres prissætning?

Vores prissætning er baseret på projektets omfang og kompleksitet. Vi tilbyder gerne et uforpligtende tilbud, så du kan få en idé om de forventede omkostninger.

Hvordan sikrer I kvaliteten af jeres arbejde?

Kvalitet er en af vores kerneværdier. Vi følger strenge interne og eksterne kvalitetskontrolprocedurer for at sikre, at vores arbejde altid lever op til de højeste standarder.

Hvad sker der, hvis der opstår uforudsete problemer under projektet?

Vi er fleksible og kan hurtigt tilpasse os nye udfordringer. Hvis der opstår uforudsete problemer, vil vi arbejde tæt sammen med dig for at finde den mest effektive løsning.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.