Scroll Top
Et sikkert grundlag

Sætningsskader

De 9 mest almindelige årsager til sætningsskader

En sætningsskade kan være en ejendomsejers værste mareridt, og det med god grund. Disse skader kan koste hundredtusindvis af kroner at reparere og kan gøre betydelig skade på bygningens struktur. For at undgå disse skader er det vigtigt at forstå, hvad der forårsager dem. Her er de 9 mest almindelige årsager til sætningsskader.

1. Ukontrolleret fyld:

Dette henviser til det materiale, som bruges til at fylde et område, før en bygning bliver opført. Hvis fyldmaterialet ikke er fast og stabilt, kan det komprimere over tid og forårsage skader.

2. Blød jordbund:

Ligesom ukontrolleret fyld kan blød jordbund også sætte sig over tid. Dette er især almindeligt i områder med høj lerindhold, som kan svækkes og komprimere under vægten af en bygning.

3. Nedgravede olietanke:

Gamle, nedgravede olietanke kan ruste og bryde sammen, hvilket skaber store huller under jorden. Dette kan forårsage pludselige og alvorlige skader.

4. Pumpebrønde:

Pumpebrønde kan forårsage sætningsskader, hvis de ikke er installeret korrekt. Hvis brønden er for dyb, eller jorden omkring den ikke er stabil, kan jorden omkring brønden sætte sig.

5. Gamle fundamentrammer kan give sætningsskader:

Alder og slid kan svække fundamentrammer over tid, især hvis de er lavet af materialer, der kan nedbrydes, såsom træ. Dette kan føre til skader, da støtten til bygningen svækkes.

6. Konstruktionsmæssige ændringer/fejlkonstruktioner:

Ændringer i bygningens konstruktion, som ekstra etager eller tilbygninger, kan lægge yderligere vægt på fundamentet og forårsage sætningsskader. Fejlkonstruktioner kan også medføre sætningsskader, hvis de ikke tager højde for jordbundens stabilitet.

7. Udefrakommende påvirkninger:

Andre udefrakommende faktorer, som trafik, konstruktion i nærheden, eller endda jordskælv, kan påvirke jordens stabilitet og forårsage sætningsskader.

8. Fejlfundering i forhold til jordbund:

Hvis en bygning er opført på en jordbund, der ikke er egnet til at bære dens vægt, kan dette føre til sætningsskader. Det er vigtigt at udføre geotekniske undersøgelser, før en bygning opføres for at sikre, at jorden kan støtte bygningens vægt.
Læs mere om fundering hos GeoPile

9. Ledningsbrud:

Et brud på underjordiske rør, som f.eks. vandrør eller kloakrør, kan skabe store huller under jorden, som kan føre til sætningsskader.

At forstå disse årsager er det første skridt i at beskytte dit hjem mod sætningsskader. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er GeoConsult her for at hjælpe. Vi tilbyder professionelle sætningsundersøgelser for at afdække årsagen til eventuelle sætningsskader og tilbyder løsninger til sikker og økonomisk forsvarlig udbedring af skaderne.

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Sætningsskader kontaktperson Anne Mette