...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Forureningsundersøgelse ved nedgravet olietank

Nedgravet olietank

En nedgravet olietank finder du på rigtig mange grunde i Danmark. Selvom olietanken er taget ud af brug, er der fortsat risiko for, at jorden er forurenet på grund af utætheder i tank eller rørføringer.

Vi tilbyder at gennemføre en forureningsundersøgelse, der kan dokumentere, om grunden er ren. Vi udtager de nødvendige jordprøver og gennemfører en kemisk analyse, der viser, om der har været et olieudslip fra tanken.

En forureningsundersøgelse er bl.a. relevant, hvis du:
  • ønsker at købe en grund, hvor der ligger en nedgravet olietank
  • vil bygge nyt på en grund, hvor der HAR været en nedgravet olietank
  • ejer en grund med en olietank, som varigt skal tages ud af brug
  • har mistanke om, at din olietank lækker

En visuel eller lugtmæssig vurdering er ikke nok. Kun med en kemisk jordbundsanalyse kan du vide, at jorden ikke er olieforurenet.

Hos GeoConsult kan vi rykke hurtigt ud og udtage prøver af jorden efter kommunens forskrifter. Få information om olietanke i din kommune her.

Som resultat af prøven får du papir på, om jorden er fri for olieforurening. Hænder det, at vi finder olieforurening, kan vi dokumentere omfanget og rådgive dig om mulige løsninger.

Undgå at købe en olieforurenet grund

Ønsker du at købe en grund med en nedgravet olietank, bør du få dokumentation for, at olietanken er lovlig og uden læk. Ellers risikerer du selv at hæfte for sløjfning af tanken, rensning af jorden og – i værste tilfælde – en værdiforringelse af grunden. Vil du sikre dig for fremtiden, anbefaler vi også, at olietanken graves op i forbindelse med en forureningsundersøgelse.

Sanering af forurenet jord kan være en både tidskrævende og omkostningsfuld proces. Det kræver specialiseret udstyr og ekspertise at fjerne forureningen effektivt. Omkostningerne kan variere afhængigt af forureningens omfang og dybde, men det er ofte en bekostelig affære. Det er derfor vigtigt at tage højde for disse potentielle omkostninger, når man vurderer prisen på en grund med en nedgravet olietank.

Udover de direkte omkostninger til sanering kan jordforurening også have en negativ indflydelse på grundens samlede værdi. En forurenet grund er mindre attraktiv for potentielle købere og kan derfor være svær at sælge til markedspris. Derudover kan der være juridiske konsekvenser, da ejeren af en forurenet grund kan blive holdt ansvarlig for saneringen.

I sidste ende kan risiciene ved at købe en grund med en nedgravet olietank føre til uforudsete udgifter og juridiske komplikationer, der kan have langvarige konsekvenser. Det er derfor afgørende at foretage en grundig forureningsundersøgelse, inden man træffer en beslutning om at købe en sådan grund.

Den sikreste løsning, når olietanken skal sløjfes

Som grundejer er det fristende at vælge den billige løsning, når en olietank skal tages ud af brug: at oprense tanken og fylde den med sand. Men vælger du denne løsning, er der stadig risiko for, at jorden er olieforurenet. Den sikreste løsning er at grave tanken op og få gennemført en forureningsundersøgelse. Den dag du vil sælge ejendommen, har du dermed fuld dokumentation for, at olietanken ikke har efterladt en restforurening.

At forstå jordens tilstand er afgørende, især når det kommer til nedgravede olietanke.

Detaljer om Jordprøvetagning

Hos GeoConsult ApS begynder vi med en grundig jordprøvetagning. Vores eksperter anvender avancerede metoder til at udtage prøver fra forskellige dybder og områder omkring olietanken. Dette giver os et detaljeret billede af jordens tilstand og eventuel forurening.

Tidsramme for Undersøgelsen

Tidsrammen for en forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank kan variere betydeligt og afhænger af flere faktorer. Først og fremmest inkluderer tidsrammen tid til både jordprøvetagning og kemisk analyse af de indsamlede prøver.

Jordprøvetagningen i sig selv kan tage alt fra en enkelt dag til flere dage, afhængig af antallet af prøver, der skal tages, og områdets tilgængelighed. Dette trin kan også forlænges, hvis der er behov for yderligere undersøgelser eller hvis vejret skaber forhindringer.

Efter jordprøvetagningen følger den kemiske analyse, som udføres i laboratoriet. Denne proces kan tage fra nogle dage op til et par uger, afhængig af hvilke stoffer der skal analyseres for, og hvor kompleks analysen er. Det er også her, vi får de endelige resultater, der kan be- eller afkræfte tilstedeværelsen af forurening.

Det er vigtigt at bemærke, at tidsrammen også kan påvirkes af eksterne faktorer som f.eks. ventetid på laboratorieresultater eller eventuelle juridiske forhindringer. Derfor er det altid en god idé at have en buffer i din tidsplan for at tage højde for uforudsete forsinkelser.

I sidste ende kan det altså tage fra nogle dage til et par uker at gennemføre en fuldstændig forureningsundersøgelse, afhængig af opgavens kompleksitet og eventuelle uforudsete udfordringer.

Lovgivning og Regulativer

Det er vigtigt at bemærke, at forureningsundersøgelser ikke kun er en god praksis, men ofte også et lovkrav. GeoConsult ApS er fuldt opdateret på de gældende love og regulativer og sørger for, at din undersøgelse overholder alle juridiske krav. Dette giver dig ikke kun ro i sindet men også den nødvendige dokumentation, hvis du skulle have brug for det i fremtiden.

Hvordan Vælger Du den Rette Leverandør til Din Forureningsundersøgelse?

At vælge den rigtige leverandør til din forureningsundersøgelse er afgørende for at sikre, at du får nøjagtige og pålidelige resultater. Hos GeoConsult ApS tilbyder vi en omfattende service, der inkluderer både jordprøvetagning og kemisk analyse, udført af vores team af erfarne eksperter. Vi forstår vigtigheden af nøjagtige data og tilbyder derfor en service, der er både grundig og pålidelig.

Hvad Skal Du Gøre, Hvis Du Finder Forurening?

Opdagelsen af jordforurening kan være en skræmmende oplevelse, men det er vigtigt at handle hurtigt for at minimere de langsigtede effekter. Vi tilbyder rådgivning om de næste skridt, herunder saneringsmuligheder og eventuelle juridiske forpligtelser, du måtte have som grundejer.

Langsigtede Konsekvenser af Jordforurening

Forurening fra en nedgravet olietank kan have langsigtede konsekvenser, ikke kun for miljøet men også for ejendommens værdi. Det er derfor vigtigt at tage proaktive skridt for at adressere problemet så tidligt som muligt. GeoConsult ApS kan hjælpe dig med at forstå de langsigtede risici og tilbyde løsninger for at minimere dem.

Ønsker du en miljøteknisk forureningsundersøgelse af en grund, er vi klar til at rykke ud i hele Sydjylland.

Se vores referencer med forureningsundersøgelse:

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Nedgravet olietank - kontakt Anne Mette

Hvornår er det relevant med en undersøgelse af nedgravet olietank?

En forureningsundersøgelse er særligt relevant, hvis du overvejer at købe en grund med en nedgravet olietank, eller hvis du har mistanke om forurening på din nuværende grund.

Hvilke risici er der ved at købe en grund med en nedgravet olietank?

Risiciene ved at købe en grund med en nedgravet olietank er mange og kan have alvorlige økonomiske og miljømæssige konsekvenser. En af de mest markante risici er potentiel jordforurening. Hvis olietanken har lækket, kan det føre til forurening af jorden omkring tanken. Dette kan være særligt problematisk, da jordforurening ikke kun er skadelig for miljøet, men også kan påvirke menneskers sundhed.

Hvordan kan GeoConsult ApS hjælpe med en nedgravet olietank?

GeoConsult ApS tilbyder en komplet servicepakke, der inkluderer jordprøvetagning, kemisk analyse og rådgivning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvor lang tid tager en forureningsundersøgelse?

Tidsrammen for en forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank kan variere betydeligt og afhænger af flere faktorer. Først og fremmest inkluderer tidsrammen tid til både jordprøvetagning og kemisk analyse af de indsamlede prøver.

Jordprøvetagningen i sig selv kan tage alt fra en enkelt dag til flere dage, afhængig af antallet af prøver, der skal tages, og områdets tilgængelighed. Dette trin kan også forlænges, hvis der er behov for yderligere undersøgelser eller hvis vejret skaber forhindringer. Derfor anbefales det, at du søger rådgivning tidligt.

Hvad anbefaler GeoConsult ApS i forhold til en nedgravet olietank?

GeoConsult ApS anbefaler altid en grundig forureningsundersøgelse for at vurdere eventuelle risici og for at sikre, at du overholder gældende lovgivning.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.