Scroll Top
Et sikkert grundlag

Forureningsundersøgelse ved nedgravet olietank

Nedgravet olietank

En nedgravet olietank finder du på rigtig mange grunde i Danmark. Selvom olietanken er taget ud af brug, er der fortsat risiko for, at jorden er forurenet på grund af utætheder i tank eller rørføringer.

Vi tilbyder at gennemføre en forureningsundersøgelse, der kan dokumentere, om grunden er ren. Vi udtager de nødvendige jordprøver og gennemfører en kemisk analyse, der viser, om der har været et olieudslip fra tanken.

En forureningsundersøgelse er bl.a. relevant, hvis du:
  • ønsker at købe en grund med en nedgravet olietank
  • vil bygge nyt på en grund, hvor der har været en nedgravet olietank
  • ejer en grund med en olietank, som varigt skal tages ud af brug
  • har mistanke om, at din olietank lækker

En visuel eller lugtmæssig vurdering er ikke nok. Kun med en kemisk jordbundsanalyse kan du vide, at jorden ikke er olieforurenet.

Hos GeoConsult kan vi rykke hurtigt ud og udtage prøver af jorden efter kommunens forskrifter. Få information om olietanke i din kommune her.

Som resultat af prøven får du papir på, om jorden er fri for olieforurening. Hænder det, at vi finder olieforurening, kan vi dokumentere omfanget og rådgive dig om mulige løsninger.

Undgå at købe en olieforurenet grund

Ønsker du at købe en grund med en nedgravet olietank, bør du få dokumentation for, at olietanken er lovlig og uden læk. Ellers risikerer du selv at hæfte for sløjfning af tanken, rensning af jorden og – i værste tilfælde – en værdiforringelse af grunden. Vil du sikre dig for fremtiden, anbefaler vi også, at olietanken graves op i forbindelse med en forureningsundersøgelse.

Den sikreste løsning, når olietanken skal sløjfes

Som grundejer er det fristende at vælge den billige løsning, når en olietank skal tages ud af brug: at oprense tanken og fylde den med sand. Men vælger du denne løsning, er der stadig risiko for, at jorden er olieforurenet. Den sikreste løsning er at grave tanken op og få gennemført en forureningsundersøgelse. Den dag du vil sælge ejendommen, har du dermed fuld dokumentation for, at olietanken ikke har efterladt en restforurening.

Ønsker du en miljøteknisk forureningsundersøgelse af en grund, er vi klar til at rykke ud i hele Sydjylland.

Se vores referencer med forureningsundersøgelse:

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Nedgravet olietank - kontakt Anne Mette