Scroll Top
Et sikkert grundlag

Geoteknisk undersøgelse til nyt kornlager

Vi har udført de geotekniske undersøgelser for et nyt kornlager til DLG i Nr. Nebel
Under udgravningskontrollen stødte vi på noget, der tydede på at være en nedgravet brønd. Ved nærmere eftersyn fandt vi, at der var tale om en stor nedgravet olietank, som ikke fremgik af de gamle tegninger.

DLG ønskede at grave tanken op for at sikre, at de byggede oven på en ren og bæredygtig jordbund. Vi fik til opgave at levere den miljøtekniske dokumentation med udtagning af miljøprøver og indmåling af tankens placering. På baggrund af undersøgelsen fik DLG en dokumentationsrapport, der viste, at jorden var ren.

Rekvirent: DLG

Læs mere om forureningsundersøgelser og nedgravede olietanke

Rekvirent: DLG
Lokation: Nr. Nebel
Referencer
1