...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Komprimeringskontrol – tilstrækkelig bæreevne

Få sikkerhed for at vægge og gulve i dit byggeri ikke sætte sig eller slår revner
Få sikkerhed for at sandpuden overholder gældende krav
Få sikkerhed for at dit byggeri funderes på tilstrækkeligt komprimeret materiale
Få sikkerhed for at dine pladser, veje og cykelstier ikke får kørespor eller andre sætningsskader

Opgaver og udfordringer

Når et byggeri eller bygningskonstruktion skal opføres på sand- og grusfyld, er det vigtigt at materialet komprimeres optimalt. Derfor skal en sand- eller gruspude der opbygges have tilstrækkelig bæreevne, for at undgå at vægge og gulve kan sætte sig og slå revner.

Det kan en komprimeringskontrol dokumentere.

Eksempler på behov for komprimeringskontrol:

  • Funderingsunderlag under fundamenter og gulve
  • Tilfyldning af f.eks. af kældervægge, støttemure o.l.
  • Bærelag for p-pladser
  • Bærelag for veje, cykelstier og lign.
  • Hvor der opbygges en sand- eller gruspude med en højde større end 0,6 meter
  GeoConsult tilbyder:

Komprimeringskontrol

Vi udfører komprimeringskontrolmålinger, af den indbyggede sand- eller gruspude entreprenøren bygger, hvis der indbygges et lag af fyldmateriale (f.eks. sand, grus og knust beton) på mere end 60 cm i funderingen, skal opfyldningshøjdens komprimeringsgrad måles.

Det giver sikkerhed for, at bærelaget under dit projekt er komprimeret tilstrækkeligt, til at det kan optage den fremtidige belastning.

Vi benytter enten isotopsondemetoden til at bestemmer de indbyggede materialers lejringstæthed. Det er en effektiv, forholdsvis billig metode, der giver et resultat med det samme. Eller minifaldlod kombineret med statisk pladebelastningsforsøg til at bestemme det indbyggede materiales E-modul.

Du får den nødvendige dokumentation for materialets komprimeringsgrad.

NB: Vi udfører komprimeringskontrol og komprimeringskontrolmålinger i overensstemmelse med Geotekniknormen

 

Få godkendt komprimering af din fundering

Hvis komprimeringen ikke kan godkendes, vil vi rådgive om, hvordan du opnår et bedre resultat, som kan godkendes i forhold til de gældende standarder.

GeoConsult tilbyder måling, dokumentation og rådgivning i hele Danmark.

 

Bestil i dag – få det udført i morgen

Vi kan være på byggepladsen dagen efter, du har kontaktet os.

Se vores referencer med komprimeringskontrol:

Komprimeringskontrol af lagerhal til Esbjerg Gods
Komprimeringskontrol Ringkøbing Gymnasium

Ønsker du en pris på udførelse af komprimeringskontrol, så kontakt
Jan Pristed på telefon 20 29 27 77, e-mail: jp@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.