Scroll Top
Et sikkert grundlag

Minifaldlod – Måler jordens elastisitetsmodul (E-modul)

Få udført en enkel, hurtig og billig undersøgelse af et vejmateriales E-modul
Få enkle målinger af råjord eller komprimerede sand- og grusmaterialers E-moduler
Verificering af vejens dimensionering med minifaldlod
Få information om vejmaterialernes E-modul før under og efter anlæg af vej

Opgaver og udfordringer

Minifaldlod er en enkel målemetode, der giver hurtige resultater. Den kan anvendes til undersøgelse og vurdering af de fleste ubundne og bundne materialetyper i forbindelse med anlægsarbejder, og til undersøgelse af underbund under belægning.

Med minifaldlod kan du forholdsvist billigt måle E-modulet på råjord, komprimerede sand- og grusmaterialer og ubundne vejmaterialer – det giver sikkerhed for kvaliteten af anlægsarbejdet og kan samtidig give besparelser på det samlede anlægsbudget.

NB: Ved anlæg af veje er der brug for nøjagtigt kendskab til bæreevne af ubundne og bundne befæstelseslag under vejens anlæg for at sikre ensartet bæreevne i hele vejens levetid.

NB: Minifaldlod har de seneste år vundet indpas som en hurtig metode til at bestemme bæreevne udtrykt som E-værdien på råjord, grusbærelag, ubundne vejmaterialer og underbund.

  GeoConsult tilbyder:

Minifaldlodsforsøg til verificering af elasticitetsmodul af bærelag

Vi udfører minifaldlodsforsøg til dimensionering af bærelag og kommer med forslag til dimensionering af grusbærelag.

I forbindelse med underbund bestemmer vi samspil mellem underbund og belægning. Vi gennemgår dimensionerings- og kontrolmetoden, udfører vi minifaldlodsforsøg og giver anbefalinger til opbygning af bærelag på baggrund E-værdier på underbund og bærelag fra undersøgelsen.

 Vores udstyr er også velegnet til brug på steder, hvor biler ikke kan køre på grund af jordens manglende bæreevne.

Du kan læse mere om minifaldlod, minifaldlodsforsøg og dimensionering af bærelag på Dansk Geoteknisk Forening (NB: fagspecifikt indhold)

Få verificeret jordens E-modul – vi står klar med måleudstyr

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Keld Soele Christensen på telefon 22 53 76 77, e-mail: ksc@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.