...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Ribe Biogas

geoteknisk-boring-varde-cykelstibro-1

I marts 2017 har Ribe Biogas påbegyndt byggeriet af en ny 8300 m3 stor reaktortank, der vil blive virksomhedens hidtil største.

Hos GeoConsult har vi stået for alle de geotekniske undersøgelser i forbindelse med byggeriet. Da den nye tank kommer til at veje 8,5 tons, er det yderst vigtigt, at funderingen er i orden. Vi har derfor udført boringer helt ned i 21 meters dybde for at kunne sikre en ordentlig fundering.

Direktør for Ribe Biogas, Claus Lindholt Mikkelsen, fortæller om samarbejdet med GeoConsult:

”GeoConsult er et lokalt firma. Vi kan godt lide at handle med lokale. Der har været en god dialog, og GeoConsult har taget udgangspunkt i kundens behov. Dertil er GeoConsult konkurrencedygtige på prisen.”

Med den nye reaktortank forventer Ribe Biogas A/S at kunne øge produktionen af biogas til 15 mio. m3 om året. Biogas er en vedvarende og CO2-neutral energiform. En øget produktion af biogas er derfor et vigtigt led i den grønne omstilling.

Læs mere om den nye reaktortank her (fra ugeavisen.dk)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.