...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Jordbundsundersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter

olietank_dlg_thumb

– byg på sikker grund – få en jordbundsundersøgelse før du begynder dit nybyggeri <h3>
– overvejer du at købe en byggegrunden, hvor huset skal rives ned? <h3>
– stiller kommunen krav om en jordbundsundersøgelse? <h3>
– stiller forsikringen krav om en jordbundsundersøgelse krav om jordbundsundersøgelse?

Afklare jordbundsforhold og øknomi ved byggeprojekt

Der er mange grunde til at få udført en jordbundsundersøgelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter – store som små.

Det er vigtigt at kende jordbundsforholdene og økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. Det sikrer du med en jordbundsundersøgelse der:

 • Afklarer jordbundsforholdene
 • Viser jordens bæreevne
 • Viser hvordan du kan minimere risici for sætningsskader
 • Dokumenterer jordbundens tilstand ved nedrivning
 • Giver viden om grunden før du køber
 • Dokumenterer funderingsforhold for dit byggeri eller anlægsarbejde
 • Afklarer risikoen for ekstraudgifter til fundering
 • Imødekommer de fleste kommuners krav om en redegørelse for jordbundsforholdene, før de giver en ibrugtagningstilladelse
 • Imødekommer de fleste forsikringsselskabers krav om jordbundsundersøgelse, inden der kan tegnes en byggeskadeforsikring
 • Afklarer mulighed for nedsivning af regnvand på egen grund

NB: Jordbundsundersøgelser kaldes også jordbundsanalyser eller geotekniske undersøgelser.

https://danskgeotekniskforening.dk/da/Hvad-er-geoteknik

Brug ekspert til dine geotekniske undersøgelser

Hos GeoConsult er vi specialister i geotekniske undersøgelser, vi:

 • Udfører egne geotekniske boringer for fleksibelt feltarbejde
 • Udfører geoteknisk rådgivning om funderingsproblematikker
 • Ekstra fundering
 • Nybyggeri
 • Tilbygninger
 • Sætningsskader
 • Nedsivning af overfladevand
 • LAR => (link til underside om LAR)
 • Nedsivning af spildevand
 • Udfører egne geotekniske boringer på udfordrende og svært tilgængelige lokationer

Med en jordbundsundersøgelse får du fuld dokumentation for jordbundsforholdene, inkl. funderingsniveau, grundvandsspejl og styrkeparametre. Vi rådgiver dig om mulige løsninger, der kan give besparelser i byggeriet eller vise hvordan problemer i jordbunden kan håndteres. Vores mål er altid at finde en løsning, der er økonomisk rentabel og sikrer dig et tilfredsstillende byggeri.

NB: I akutte situationer kan vi træde til med kort varsel.

Eget laboratorium giver hurtige svar

Alle boreprøver analyseres af en geolog i vores moderne laboratorium. Vi udfører alle nødvendige klassifikations forsøg => (link til side om forsøg) og er omhyggelige og effektive i vores arbejde, så du får præcis den dokumentation, du har brug for – til den rette pris.

Avancerede borerigge og specialudstyr

Vi råder over en række flexible borerigge og specialudstyr til udførelse af geotekniske boringer. => Link til siden boreudstyr

Se vores referencer med jordbundsundersøgelse =>

Eksterne ressourcer:

Jordbundsundersøgelser: Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/projekteringsparametre/8/Jordens_styrke_okt_09.pdf

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.