Et sikkert grundlag

Glødetab – glødetabsanalyse

Indhold af organisk materiale(muld) kan bestemmes med en glødetabsprøve. Glødetabet bestemmes som vægttabet for en tørret sedimentprøve efter glødning.

Vi bestemmer det organiske indhold i jordprøver på vores laboratorium. Ved glødning med ilt og måling af

vægtforandring (vægtreduktion) og den producerede mængde CO2 finder vi materialets egnethed som fundament for byggeri og anlægsarbejde.

En keramikbeholder med 50 gram jord opvarmes til 550 grader. Efter tre timer i ovnen kan glødetabet og dermed mængden af svundet organisk materiale (muld) bestemmes. Den tilbageværende rest, gløderesten vejes . Glødetabet er differencen mellem tørstofmængden og gløderesten.

Mængden af muld bestemmer materialets egnethed som fundament.

Hvis mængden af muld (muldindholdet) er:

  • under 1,0-1,5 %, kan der som regel godt fortsat funderes
  • mellem 1,5 og 2 % kræver det supplerende vurderinger
  • over 2 %, anser vi jorden for problematisk

NB: Meget mørkt materiale kan også være mangan-udfældninger eller andet.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.