...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Glødetab – glødetabsanalyse

Indhold af organisk materiale(muld) i en jordprøve kan bestemmes med en glødetabsprøve. Glødetabet bestemmes som vægttabet for en tørret sedimentprøve efter glødning.

Vi bestemmer det organiske indhold i jordprøver på vores laboratorium. Ved glødning med ilt og måling af vægtforandring (vægtreduktion) finder vi materialets egnethed som fundament for byggeri og anlægsarbejde.

En keramikbeholder med 50 gram jord opvarmes til 550 grader. Efter 12 timer i ovnen kan glødetabet og dermed mængden af svundet organisk materiale (muld) bestemmes. Den tilbageværende rest, gløderesten vejes . Glødetabet er differencen mellem tørstofmængden og gløderesten.

Mængden af organisk indhold bestemmer materialets egnethed som underlag for et byggeprojekt.

Hvis mængden af organisk indhold (muldindholdet) er:

  • under 1,0-1,5 %, kan der som regel godt fortsat funderes
  • mellem 1,5 og 2 % kræver det supplerende vurderinger
  • over 2 %, anser vi jorden for problematisk

NB: Det er ikke alt mørkt materiale der er organisk indhold, det kan f.eks. være mangan-udfældninger eller andet.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.