...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

GDPR databeskyttelse

GDPR Databeskyttelse – Sikkerhed for dine persondata

(Persondataforordningen)

Persondataforordningen omfatter alle virksomheder, som opererer inden for EU, uanset størrelse og type. Disse er er pr. 25. maj 2018 pålagt nye regler, som har til formål at beskytte borgernes data og privatliv.

GeoConsult indsamler helt basale informationer, med det ene formål at have relevante kontaktoplysninger på vores kunder og øvrige samarbejdspartnere i forbindelse med geoteknik

Disse oplysninger anvendes til fremsendelse af geoteknisk materiale , almen telefonkontakt samt fakturering og kontoradministration.

Informationerne er begrænset til navne, adresser, telefonnumre og mail-adresser, tillige med virksomheders CVR-numre.

GeoConsult opbevarer kun de data, der er blevet oplyst os af kunderne og samarbejdspartnerne, eller som er umiddelbart offentligt tilgængelige.

GeoConsult indsamler ikke yderligere information.

I henhold til de nye regler om GDPR Databeskyttelse, betyder det, at vi skal oplyse kunder og samarbejdspartnere om disse ovennævnte forhold i forbindelse med behandling af deres data.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.