Et sikkert grundlag

Grundvandssænkning ved risiko for oversvømmelse

Skal du bygge nyt hus og er du i tvivl om der er risiko for oversvømmelse af din grund?
Overvejer du at købe en grund, hvor der er mistanke forhøjet grundvandsspejl?
Er der behov for permanent grundvandssænkning i forbindelse med dit byggeprojekt?
Er der behov for permanent grundvandssænkning i forbindelse med dit byggeprojekt?
Vil du kende dine tilskudsmulighedert til grundvandssænkning ved mistanke om oversvømmelse?

Risikoen for oversvømmelse på private grunde og kommunale arealer stiger

Det stigende grundvand et voksende problem for mange danske boligejere og kommuner. Mange boliger og kommunale arealer ligger i områder hvor grundvandspejlet ligger så tæt på overfladen, at de bliver oversvømmet eller må forvente at blive oversvømmet som følge af klimaforandringer.

Klimaforandringer med øgede nedbørsmængde øger risikoen for at fundamentet for bygge- og anlægsarbejde i disse områder bliver ustabilt.

Boligejere står i dag selv med ansvaret for at finde en løsning. Der er der god økonomi i grundvandssænkning, som led i bygge- og anlægsarbejder. Med en grundvandssænkning vil vandstanden falde, og starter du i rette tid, kan uforudsete udgifter reduceres betragteligt.

GeoConsult hjælper med.

Opstår der problemer i underlaget efter byggeriet er begyndt, hjælper vi også her.

På DinGeo kan du se detaljerede grundvandsdata om den grund eller det areal du er interesseret i at vide mere om.

  GeoConsult tilbyder:

Undersøgelse af jordbunds- og grundvandsforholde før grundvandssænkning

Vi indleder arbejdet med geotekniske boringer, for at undersøge jordbunds- og grundvandsforholdene. Det gør vi fordi hver sag er unik. Det kræver erfaring og god planlægning at finde den optimale metode til grundvandssænkning.

På baggrund af undersøgelsens konklussioner fortager vi en grundvandssænkning. Vi dræner grunden for det overskydende vand så underlaget bliver så tørt og fast som muligt. Det giver sikkerhed for, at underlaget bliver stabilt og egnet til nybyg og anlægsarbejder i kommunalt regi.

GeoConsult har ekspertisen og de rigtige redskaber til at foretage en grundvandssænkning. Kommunen skal give tilladelse til at fjerne grundvand i forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter. Det klarer vi. Vi kontakter myndighederne, foretager de indledende tekniske undersøgelser og vælger metode til grundvandssænkning, inden vi gennemfører den.

Vi etablerer både permanent og midlertidig grundvandssænkning i hele syd og sønderjylland.

Hos GeoConsult klarer vi undersøgelser, analyser og kontakt til myndighederne. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Kontakt os allerede i dag.

Ring eller skriv – Vi har erfaring med grundvandssænkning

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.