...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Grundvandssænkning

Skal du bygge nyt hus og er du i tvivl om der er risiko for ekstraudgifter til grundvandssænkning?
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med gennemførelse af dit byggeprojekt?
  GeoConsult tilbyder:

Undersøgelse af jordbunds- og grundvandsforholde før grundvandssænkning

Vi indleder arbejdet med geotekniske boringer, for at undersøge jordbunds- og grundvandsforholdene. Det gør vi fordi hver opgave er unik. Det kræver erfaring og god viden om jordbundsforholdene at finde den optimale metode til grundvandssænkning.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner fortages grundvandssænkning. Når grundvandssænkningen er effektiv, kan jord- og anlægsarbejder foretages uden risiko for bundbrud (jordlagene mister deres styrke).

Kommunen skal give tilladelse til at fjerne grundvand i forbindelse med konkrete bygge- og anlægsprojekter og kan hjælpe med den nødvendige rådgivning.

Hos GeoConsult klarer vi undersøgelser, analyser og kontakt til myndighederne. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Kontakt os allerede i dag.

Ring eller skriv – Vi har erfaring med grundvandssænkning

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.