Et sikkert grundlag

Miljøundersøgelser – ren eller forurenet jord

Undgå ubehagelige overraskelser ved køb af grund eller fast ejendom
Få sikkerhed for at den grund eller det hus du vil købe, ikke ligger på forurenet jord
Minimer omfanget af og omkostninger ved udskiftning af forurenet jord
Få vurderet om forureningen udgør en risiko for indeklima, grundvand eller arbejdet under renoveringen
Hvordan overholder jeg §72b

Opgaver og udfordringer

Der er mange situationer hvor det kan være relevant og nødvendigt at foretage miljøundersøgelser:

 • Køb eller salg af grunde
 • Køb eller salg af fast ejendom
 • Anlægsprojekter
 • Projektering af både store og små bygge- og anlægsprojekter
 • Byggeri på områdeklassificeret grund

 

Undersøgelse af forureningstilstand

Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af forureningsundersøgelser, f.eks. i forbindelse med køb/salg af ejendomme, anlægsarbejde, bortkørsel af overskudsjord, etablering af nye haver eller ved mistanke om forurenet jord.

Ved undersøgelse af grundens forureningstilstand, danner vi os et overblik over hvordan den forurenede jord skal håndteres. Der kan være:

 • Prøvetagning af jord
 • Tolkning af analyseresultater
 • Kontakt til myndigheder
 • Rådgivning
 • Anmeldelse om jordflytning
 • Jordhåndteringsplan

Vi er altid opmærksomme på, om der er indikationer på forurenet jord, når vi foretager en generel jordbundsundersøgelse. Hvis behovet opstår, tilbyder vi også at udfører konkrete miljøtekniske undersøgelser for at dokumentere forureningsgraden.

 

Miljøscreening

Vi kan starte med en miljøscreening for at undersøge behovet for miljøundersøgelser.

En miljøscreening indeholder typisk undersøgelse af hvor store fyldmægtigheder, samt analyser med jordpakken (total kulbrinter, PAH-forbindelser (7 stoffer), bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Nikkel og Zink) af fyld og top intakt jord.

  GeoConsult tilbyder:

Få sikkerhed for sund grund – bestil GeoConsults miljøundersøgelser

Kontakt os i dag, med dit behov for miljøundersøgelse, vi kan rykke meget hurtigt ud.

Se vores referencer med miljøundersøgelser for
DLG i Nr. Nebel
Nedgravet olietank ved et ældre hus i Esbjerg

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.