Et sikkert grundlag

Områdeklassificeret grund

Få hjælp til at anmelde flytning af forurenet jord
Få sikkerhed for at du kan dyrke grøntsager og krydderurter, og lade dine børn lege i haven
Få afklaret hvorvidt der er forurening på din grund

Opgaver og udfordringer

Næsten alle byzoner og ældste dele af landsbyerne er områdeklassificeret. Det betyder at de fleste boligejere nu kan betragte deres ejendom som lettere forurenet – primært fordi de ligger i en byzone, hvor jorden ofte indeholder forurenende stoffer fra trafik, industri, deponering og opfyld.

Planlægger du at flytte jord i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejder, skal kommunen have en anmeldelse om flytning af jord. og der skal foretages analyse af jorden i forbindelse med anmeldelsen.

Forurenet jord kan have stor betydning for økonomien. Derfor kan det være en god ide at få analyseret jorden inden du køber

NB: Jorden må først flyttes, når du har fået tilladelse fra kommunen.

 

Jorden klassificeres i kategorier:

  • Klasse 1, som er uforurenet jord. NB: Jorden kan ikke bruges frit i alle sammenhænge
  • Klasse 2, betragtes som lettere forurenet jord
  • Kraftigere forurenet jord

 

Du kan undersøge om din grund er områdeklassificeret på Danmarks miljøportal – Danmarks Arealinformation.

vælg: Lagkatalog / Miljøbeskyttelse: Forurening / Jordforurening / Områdeklassificering

 

Områdeklassificeret grund

Skal du have flyttet jord fra en områdeklasificeret grund, kan du være heldig, at analyserne viser at alt jorden kan flyttes som klasse 1 jord.

Viser analyserne, at der er en enkelt prøve som er klasse 2 jord eller kraftigere forurenet jord, kan der være mange penge at spare ved at få foretaget yderligere analyser, der dokumenterer udbredelsen af forureningen, således at du kun skal betale for den dyre bortskaffelse af et lille specifikt område og ikke hele jordmængden.

NB: Kommunen mulighed for at undtage større områder i byzone fra områdeklassificeringen, hvis jorden ikke er forurenet.

NB: Uanset klassifikation, skal jordflytningen anmelde til kommunen.

  GeoConsult tilbyder:

Analyse af områdeklassificeret jord ved flytning

Vi undersøger om din grund ligger i områdeklassificeret zone og foretager udtagning af jordprøver til analyse til brug for jordflytningen.

Det giver dig sikkerhed for at alle krav indenfor jordforureningslovens retningslinjer er overholdt.

Som udgangspunkt analyserer vi kun overfladejord og fyldjord.

 

Få hurtigt svar

Vi kan hurtigt være på pladsen, og udtager gerne løbende prøvetagning i takt med at gravearbejdet skrider frem.

Viser analysen tegn på andre typer forurening, kan vi tilbyde at udtage prøver til analyser af disse i forbindelse med geotekniske boringer.

Viser analysen derimod, at din grund er mindre forurenet end områdeklassificeringen angiver, hjælper vi med at omklassificere / nedklassificere din grund.

 

Få råd og vejledning af specialist? Ring eller skriv

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.