Scroll Top
Et sikkert grundlag

Proctorforsøg – vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede materialer

Bestemme referenceværdi til vurdering af komprimeringsgraden ved komprimeringskontrol

Opgaver og udfordringer

Proctorforsøg anvendes på sand og lerede materialer i forbindelse med komprimeringskontrol.

Ved proctorforsøg bestemmes materialets referencedensitet.

Referencedensiteten er udtryk for, hvor meget et materiale kan komprimeres ved en optimal fugtighed, og anvendes som referenceværdi til beregning af komprimeringsgraden ved komprimeringskontrol med isotopsonde i felten.

Det giver sikkerhed for, at de indbyggede materialer opnår en tilstrækkelig bæreevne, således at fremtidige sætninger minimeres.

  GeoConsult tilbyder:

Proctorforsøg – som del af komprimeringskontrol

Vi udfører standard proctorforsøg på det hjembragte/indleverede materiale i vores moderne laboratorium.

Vi beregner materialets maksimale tørrumsvægt (referencedensitet) med et, som består af adskillige delforsøg.

Ved hvert delforsøg plottes tørrumvægt med tilhørende vandindhold ind på en proctorkurve, hvorefter vi aflæser den maksimale tørdensitet og det tilhørende optimale vandindhold for materialet.

Der kræves mindst 6 kg materiale til udførelse af forsøget.

Proctorforsøget udføres ved proctorindstampning i henhold til DS/EN 13286-2, ref. /1/ og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.

GeoConsult er er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg, for at sikre en høj kvalitet.

Få udført komprimeringskontrol af ekspert – Ring eller skriv

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Morten Jepsen på telefon 22 76 27 77, e-mail: mfj@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.