...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Sløjfning af olietank

Ønsker at købe en grund, hvor der er en nedgravet olietank
Vil bygge nyt på en grund, hvor der har været en nedgravet olietank
Har mistanke om, at din olietank lækker
Ejer en grund med en olietank, som varigt skal tages ud af brug
Minimere omfang af og omkostninger i forbindelse med udskiftning af forurenet jord

Opgaver og udfordringer

Der er mange grunde i Danmark, som har en nedgravet olietank.

Selvom olietanken er taget ud af brug, er der fortsat risiko for, at jorden er forurenet på grund af utætheder i tank eller rørføringer.

Du kan vælge at tømme tanken og afblænde den, få den renset eller få den helt fjernet.

Ønsker du at købe en grund med en nedgravet olietank, bør du få dokumentation for, at olietanken er lovlig og uden læk. Ellers risikerer du selv at hæfte for sløjfning af tanken, rensning af jorden og – i værste tilfælde – en værdiforringelse af grunden.

Som grundejer er det fristende at vælge den billige løsning, når en olietank skal tages ud af brug: at rense tanken og fylde den med sand. Men vælger du denne løsning, er der stadig risiko for, at jorden er olieforurenet. Den sikreste løsning er at grave tanken op og få gennemført en forureningsundersøgelse, til dokumentation af at tanken er fjernet og der ikke er efterladt forurening på grunden.

Derfor anbefaler vi at få olietanken fjernet. Den dag du vil sælge ejendommen, har du fuld dokumentation for, at olietanken er fjernet og ikke har efterladt en restforurening.

Ifølge loven er det ejeren, der skal sørge for at sløjfe et anlæg, såfremt olietanken ikke skal bruges mere, læs evt. mere på miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan få tilskud til at udskifte dit oliefyr med f.eks. varmepumpe, solvarme eller fjernvarme. Læs evt. mere på Energistyrelses hjemmeside. Har du uforvarende erhvervet dig en forurenet grund, kan du under visse betingelser få hjælp gennem værditabsordningen.

NB: Vær opmærksom på at alle olietanke har en begrænset levetid, og at det er lovpligtigt at sløjfe nedgravede tanke, der er mere end 40 år gamle.

  GeoConsult tilbyder:

Tjekke forurening af olietank – nemt & hurtigt

Vi undersøger om jorden er forurenet som følge af olieudslip, hvis du har mistanke om at din nedgravede olietank er utæt eller ønsker at sløjfe din olietank, udtager vi jordprøver til analyse.

Overvejer du at købe en ejendom med olietank, eller vil du være sikker på at alt er i orden før et salg, udtager vi boreprøver langs tanken – enten med minirig eller med håndboringer.

Bliver der konstateret udslip, hjælper vi med rådgivning omkring afgrænsning af forureningens omfang og kontakt til myndighederne.

Hos GeoConsult kan vi rykke hurtigt ud og udtage prøver af jorden efter kommunens forskrifter.

Når arbejdet er færdigt, modtager du en rapport med en analyse, som skal godkendes af din kommune. Den kan senere bruges som dokumentation for, at din jordbund ikke er forurenet f.eks. i forbindelse med salg.

Få råd og vejledning i forbindelse med olietank

Ring eller skriv for råd og vejledning – vi giver dig sikkerhed for, at alt sker efter forskrifterne.

Se vores referencer med sløjfning af olietank:

Sløjfning af olietank for DLG i Nr. Nebel
Nedgravet olietank ved et ældre hus i Esbjerg

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Morten Jepsen på telefon 22 76 27 77, e-mail: mfj@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.