Et sikkert grundlag

Total Organic Carbon / TOS

TOC er et udtryk for indholdet af total organisk kulstof i en jordprøve. Indholdet af organisk stof i jorden bestemmer jordens evne til at sorbere organiske stoffer og i nogen grad metaller.

Til bestemmelse af organisk stof (TOC) bruges ca. 50 g prøve fra hver dybde til hver analyse. Som udgangspunkt udtager vi 1 prøve fra dybderne 0-10 cm og 40-50 cm til analyse for hver 200 m2.

TOC opgives som en procentdel af totaltørvægten af jordprøven, men kan også opgives i mg/kg TS.

Indholdet af organisk stof er typisk højest i de øverste jordlag, ofte omkring 1 %, mens det i de lavereliggende jordlag ligger omkring 0,1 % – med mindre der er tale om jordlag som f.eks. tørve/gytje-aflejringer, der har højt organisk indhold.

I forbindelse med prøvetagningen udfylder vi en prøvetagningsrapport, der indeholder alle væsentlige oplysninger om prøvetagningen og det efterfølgende analysearbejde.

Jordprøver opbevares på køl ved max. 4 ºC indtil analyse.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.