...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Udgravningskontrol – undgå sætningsskader

Få hurtig hjælp til kompetente løsninger på fundering – der kan være penge at spare
Undgå sætningsskader på grund af manglende eller utilstrækkelig afgravning
Få sikkerhed for at du ikke kommer til at hæfte for utilstrækkelig fundering på grund af dårlige jordbundsforhold
Vær sikker på at funderingen af dit byggeri sker på bæredygtige og sætningsfrie aflejringer

Er jordlagene for dit fundament bæredygtige eller sætningsgivende

Det er et krav at udføre udgravningskontrol, når funderingen til et byggeri skal anlægges (jvf. normgrundlaget EC7).

Det kan være vanskeligt at se forskellen på bæredygtige- og sætningsgivende aflejringer. Her er det en fordel at bruge en professionel geoteknikker.

Vælger du selv at stå for denne kontrol, påtager du dig det fulde ansvar for, at funderingen er foretaget på bæredygtige aflejringer. Bliver der senere fundet mangler på byggeriet, som kan henledes til dårlige jordbundsforhold, hæfter du alene for evt. udbedring eller erstatning.

Vælger du GeoConsult til at stå for udgravningskontrollen, hæfter vi for, at byggeriet er funderet på funderingsegnede aflejringer, og du får dermed en ingeniøransvarsforsikring for dette.

Når fundamentet er støbt, skal det dokumenteres, at funderingen er foretaget på bæredygtige aflejringer og stemmer overens med forundersøgelserne.

  GeoConsult tilbyder:

Kontrol af jordlagene for dit fundament

Vi foretager en geoteknisk inspektion og varetager den efterfølgende kontrol af, om projektet er gennemført overensstemmelse med projekteringsgrundlagets styrkeparametre.

Normale kontrolrutiner består af en verifikation af de angivne styrkeparametre og en geologisk verifikation.

Når vi har udført kontrollen med projektet, påtager vi os det fulde ansvar for fundamenter er støbt på jordlag med de angivne styrkeparametre.

Vi udarbejder et geoteknisk notat, inkl. specifikation af styrkeparametrene, kriterier for bedømmelsen og kort over det inspicerede areal. Det betyder, at du ikke kommer til at hæfte for mangler på byggeriet, der kan henledes til sætningsgivende jordbundsforhold.

Vi giver dig sikkerhed for at byggeriet er funderet på bæredygtige jordlag og stemmer overens med de geotekniske forudsætninger fra de geotekniske forundersøgelser (de geotekniske boringer).

Din sikkerhed ligger i vores ingeniøransvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. kr. pr. år

 

Vi kan rykke hurtigt ud ved udgravningskontrol

Hos GeoConsult kan vi rykke hurtigt ud og foretage den nødvendige kontrol, så du får dokumentation for, om der bliver funderet på bæredygtige jordlag.

Se vores referencer med udgravningskontrol:

Jordbundsundersøgelse af rækkehus i Esbjerg
Udgravningskontrol af lagerhal til Esbjerg Gods
Udgravningskontrol Ringkøbing Gymnasium

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.