...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Vibrationsindstampning / vibrationsforsøg – Vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede friktionsmaterialer

Vibrationsindstampning giver en referenceværdi som anvendes ved komprimeringskontrol.

Med vibrationsindstampning (vibrationsforsøg) bestemmer vi den maksimale tørdensitet (rumvægt) og vandindhold af et givent friktionsmateriale (sand- og grusmateriale). Tørdensiteten anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol med isotopsonde.

Metoden benyttes bl.a. ved grove materialer, hvor et proctorforsøg giver upålidelige resultater.

  GeoConsult tilbyder:

Bestem tørdensitet med vibrationsindstampning for komprimeringskontrol

Vi udfører vibrationsindstampning på hjembragt/indleveret materiale for at finde den maksimale tørdensitet ved det optimale vandindhold.

Den maksimale tørdensitet, anvendes som referenceværdi ved komprimeringskontrol.

Alle forsøg der udføres i vores laboratorium, og finder sted i henhold til DS/EN 13286-5, ref. /6/ standarden og Vejteknisk Instituts provisoriske prøvningsmetoder.

Vores laboratorie er tilknyttet vejdirektoratets ringprøvning, for at sikre alt udstyr er korrekt kalibreret og beregtningerne udføres korrekt.

Behov for vibrationsindstampning – Ring eller skriv

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Morten Jepsen på telefon 22 76 27 77, e-mail: mfj@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.