...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Vibrationsmåling – undgå følgeskader og erstatningskrav

Forebyg vibrationsgener og få hjælp til at undgå følgeskader med vibrationsmåling
Få dokumentation for at de tilladte grænseværdier for vibrationer er overholdt
Undgå bygningsskader som følge af kraftige vibrationer fra pæleramning og komprimering af sand
Alarmsystemet fortæller når grænsen for vibrationer er overskredet, så man i tide kan dæmpe vibrationerne, inden skaden opstår

Opgaver og udfordringer

Ved bygge- og anlægsarbejder kan kraftige vibrationspåvirkninger fra spunsning, gravearbejde, pæleramning eller komprimering af sand, medføre stor risiko for skader, som revner og sætningsskader på de nærliggende bygninger og ejendomme.

Som bygherre eller entreprenør bør du derfor altid overveje at benytte vibrationsmåling, så du har sikkerhed for, at den tilladte grænseværdi for vibrationspåvirkning ved beboelse og erhverv bliver overholdt.

Særligt i tætbeboede områder eller ved fredede bygninger stilles der skrappe krav til vibrationspåvirkningen.

Private naboer som oplever eller frygter gener eller skader på deres huse i forbindelse med byggeri, anlægsarbejde og nedbrydning eller nyetablerede vejbump eller lignende.

  GeoConsult tilbyder:

Effektivt og brugervenligt målesystem

GeoConsult tilbyder opsætning af måleudstyr, der gør det nemt og effektivt at monitorere vibrationsniveauet løbende under hele bygge- og anlægsfasen.

Vores vibrationsmåler kræver ikke et stort indgreb på bygningen ifm. montagen. Med vores system får du:

  • Daglige opdateringer på vibrationsniveau via e-mail eller sms
  • Online vibrationsmålinger til overvågning og monitorere af vibrationsniveauet
  • Enkel, let forståelig visualisering af vibrationsniveau
  • SMS-alarmering til alle involverede parter, hvis vibrationsniveauet når et kritisk niveau
  • Dokumentation for overholdelse af tilladte grænseværdier (f.eks. i tilfælde af en klagesag)
  • Rådgivning vedrørende vibrationer og overholdelse af grænseværdier
  • Mulighed for fotoregistrering (link til side om fotoregistrering) af naboejendomme ifm. opsætning og nedtagning af vibrationsmålere

Du kan i hele perioden selv tilgå og udskrive de registrerede vibrationer.

Undgå følgeskader med vibrationsmåling?

Vi rådgiver både bygherrer, entreprenører, offentlige myndigheder og private boligejere.

Se vores referencer med vibrationsmåling:

Trafikstøj i Kolding
Pæleramning ved renovering af højhus i Haderslev
Renovering af kloak og vejbelægning i Ribes gamle bydel
Kloakseparering i den gamle del af Tønder

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Morten Jepsen på telefon 22 76 27 77, e-mail: mfj@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.