...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Volumenbestemmelse af jordmængde

Har du behov for beregning af jordmængde i forbindelse med tilbud på flytning af jord?
Skal jord bortskaffet i forbindelse med et større bygge- eller anlægsprojekt?
Har du brug for hjælp til at anmelde flytning af jord?
Har du behov for at vide hvor meget jord der skal bortskaffet i forbindelse med nybyggeri?

Volumenbestemmelse ved bortskaffelse af jord

I forbindelse med nybyg, eller større bygge- og anlægsprojekter skal der ofte bortskaffes jord. Viser det sig, at der skal der skal bortskaffes mere jord end forventet, skal der også bruges mere sand end beregnet. Det gør dit bygge- eller anlægsprojekt dyrere end først antaget.

Med en volumenbestemmelse kan såvel bygherre som entreprenør være sikre på, at der er overensstemmelse mellem de leverede mængder og den fremsendte regning.

NB: Flytning af jord skal anmeldes til kommunen, hvis f.eks. jorden stammer fra et areal, der er omfattet af områdeklassificering, eller hvis grunden er kortlagt, dvs. registreret som forurenet i henhold til jordforureningsloven.

Ingeniører, arkitekter og entreprenører anvender ofte det landsdækkende kotesystem DVR90 i forbindelse med udarbejdelse af projekteringsgrundlag ved nybyggeri, og større bygge- og anlægsprojekter.

Koterne bestemmes, inden en ansøgning om byggetilladelse sendes til kommunen. Koterne måles fra havoverfladen op til terræn, og kaldes også terrænkote.

  GeoConsult tilbyder:

Volumenbestemmelser med RTK-GPS opmåling

Vi udfører volumenbestemmelser med RTK-GPS opmåling for nøjagtighed ved kotering

GeoConsult foretager opmåling med RTK-GPS for større nøjagtighed og kotering af nybyggeri i forhold til DVR90 i samarbejde med projektets ingeniører, arkitekter og entreprenører.

Vi fører kontrol og tilsyn med projekteringsgrundlag ved nybyggeri og større bygge- og anlægsprojekter opmålt med RTK-GPS i forhold til DVR90 terrænkote opmålinger.

Har du behov for opmåling af jordmængder udfører vi volumenbestemmelser, inkl. opmåling med RTK-GPS for større nøjagtighed og kotering i forhold til DVR90

Hos GeoConsult udfører vi altid arbejdet med stor præcision. Og kan rykke ud med kort varsel.

Vi aftaler og tilrettelægger opmålingen med kunden i samarbejde med projektets ingeniør, arkitekt eller entreprenør.

Få hjælp af eksperter – ring eller skriv

Kontakt os for at få hjælp til at flytte jord. Vi kan rykke hurtigt ud til kunder i hele Sydjylland.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.