Scroll Top
Et sikkert grundlag

Erhvervsbyggeri

Undgå at købe ”katten i sækken” – GeoConsult sikrer et oplyst grundlag for køb til erhvervsbyggeri

Når virksomheder ønsker at udvide aktiviteten, hvad enten det er i form af et stykke erhvervsjord eller et eksisterende erhvervsbyggeri med bygninger og belægningsområder, så er det vigtigt at have et ordentligt grundlag for købsbeslutningen – man skal vide, hvad der venter.

Vi har erfaring med at screene større og mellemstore erhvervsarealer for at give vores rekvirent et oplyst grundlag at erhverve erhvervsejendommen på.

Skal der bygges til erhverv eller privat, er det vigtigt at kende jordbundsforholdene, herunder bæreevne og nedsivningsforhold – det er mindst lige så vigtigt at få screenet arealets miljøforhold (forurening), så man med større sikkerhed kan budgettere udgifterne til bortskaffelse af overjord og fyld.

Geotekniske boringer til erhvervsbyggeri

Undersøgelsen omfatter et repræsentativt antal geotekniske boringer til en relevant dybde i forhold til den fremtidige anvendelse af erhvervsejendommen, suppleret med kemisk analyse af fyld- resp. det øverste intakte lag. Ved belægninger udføres Minifaldlodsforsøg verificeret af statisk pladebelastningsforsøg. Endelig vil et infiltrometerforsøg kunne dokumentere forholdene for nedsivning af overfladevand.

Vi har set sager, hvor undersøgelsen afdækkede, at den planlagte anvendelse af arealet (erhvervsbyggeri) ville udløse så store udgifter til bortskaffelse af forurenet jord, udskiftning af belægning og behov for ekstra fundering, at købet ville ende med at være urentabelt – det var den potentielle køber rigtig glad for at vide inden handlen var indgået.

Vi vil derfor anbefale virksomhederne, at de sikrer sig et tilstrækkeligt oplyst grundlag, så de ikke ”køber katten i sækken” – det grundlag tilvejebringer GeoConsults geoteknikere.

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Jan Pristed - GeoConsult