Et sikkert grundlag

Statisk pladebelastningsforsøg af veje og pladsers E-modul

Bestemmelse af E-moduler under gulve i store lagerhaller
Måle E-moduler under veje, stier, p-pladser m.m.
Bestemmelse af jordens deformationsegenskaber ved anlæg af klimavej eller vandvej
Bliv sikker på at befæstede arealer overholder gældende regler

Ved anlæg af veje, p-pladser, legepladser og andre pladser er det essentielt at tage højde for elastisiteten i forskellige typer af underbunden.

Kendskab til underbundens stivhed eller elasticitet og den betydning underbunden har for det befæstede areal og de materialer, der placeres under vejen, p-pladsen, fortovet, mm. giver sikkerhed for korrekt dimensionering af anlægget, i forhold til det tryk de udsættes for over tid.

  GeoConsult tilbyder:

Bestemmelse af E-modul for dimensionering

Ved anlæg af veje, fortove, pladser, mm. måler vi jordens deformationsegenskaber for at bestemme jordlagenes elastisitet. Resultatet af denne metode er bestemmelse af E-modulet.

De målte E-moduler er vigtige for en korrekt dimensionering af veje, pladser, stier mm.

I forbindelse med vejopbygning/pladsopbygning kan vi udfører pladebelastningsforsøg på hvert lag, både før, under og efter anlæg.

Underbundens E-modul og sammensætning er vigtig for dimensionering af de ovenliggende lag.

Bestemmelse af E-moduler er også en forudsætning for dimensionering af klimaveje og vandveje, når byer og byrum skal sikres mod oversvømmelse.

Pladebelastningsforsøg udføres i marken ved feltforsøg.

Kvalitetssikring af veje og permaveje / klimaveje.

Ved store undersøgelsesområder kan vi erstatte nogle af målingerne med minifaldlod for at effektivisere processen.

NB: Er det ikke muligt at udføre pladebelastningsforsøg eller minifaldlodsforsøg, kan det være nødvendigt at nøjes med vejledende værdier. Dem finder du i ”Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger“

Du kan læse mere på Dansk Geoteknisk forenings hjemmeside.

Sikkerhed for jordens E-modul – vi står klar med måleudstyr

 

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.