...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Statisk pladebelastningsforsøg af veje og pladsers E-modul

Bestemmelse af E-moduler under gulve i store lagerhaller
Måle E-moduler under veje, stier, p-pladser m.m.
Bliv sikker på at befæstede arealer overholder gældende regler

Ved anlæg af veje, p-pladser, kørearealer for tung trafik og store lagerhaller med stor gulvlast er det essentielt at tage højde for elastisiteten i forskellige typer af underbunden.

Kendskab til underbundens stivhed eller elasticitet og den betydning underbunden har for det befæstede areal og de materialer, der placeres under vejen, vejen, pladsen eller lagerhallen mm. giver sikkerhed for korrekt dimensionering af anlægget, i forhold til det akseltryk eller gulvlast lagene udsættes for over tid.

  GeoConsult tilbyder:

Bestemmelse af E-modul for dimensionering

Ved anlæg af veje, fortove, pladser og store haller måler vi jordens deformationsegenskaber for at bestemme jordlagenes elastisitet. Resultatet af denne metode er bestemmelse af E-modulet.

De målte E-moduler er vigtige for en korrekt dimensionering af veje, pladser, store haller mm.

I forbindelse med vejopbygning/pladsopbygning kan vi udfører pladebelastningsforsøg på hvert lag, både før, under og efter anlæg.

Underbundens E-modul og sammensætning er vigtig for dimensionering af de ovenliggende lag.

Pladebelastningsforsøg udføres i marken ved feltforsøg.

Kvalitetssikring af veje, pladser og af gulve i store haller.

Ved store undersøgelsesområder kan vi erstatte nogle af målingerne med minifaldlod for at effektivisere processen.

NB: Er det ikke muligt at udføre pladebelastningsforsøg eller minifaldlodsforsøg, kan det være nødvendigt at nøjes med komprimeringskontrol. Dem finder du i ”Vejregel for dimensionering af befæstelser og forstærkningsbelægninger“

Du kan læse mere på Dansk Geoteknisk forenings hjemmeside.

Sikkerhed for jordens E-modul – vi står klar med måleudstyr

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Keld Soele Christensen på telefon 22 53 76 77, e-mail: ksc@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.