...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Vibrationsmåling

Med vibrationsmåling får du fuld dokumentation for, at dit bygge- og anlægsprojekt overholder de tilladte grænseværdier for vibrationer i bygninger.

Bygge- og anlægsarbejde (fx gravearbejde, pæleramning eller komprimering af sand) kan medføre kraftige vibrationer i de nærmeste bygninger og konstruktioner. Som bygherre eller entreprenør bør du derfor altid overveje at benytte vibrationsmåling, så du har sikkerhed for, at den tilladte grænseværdi for vibrationspåvirkning ved beboelse og erhverv bliver overholdt.

Særligt i tætbeboede områder eller ved fredede bygninger stilles der skrappe krav til vibrationspåvirkningen, da vibrationer i bygninger kan være til gene for beboere og i nogle tilfælde medføre bygningsskader. Med vibrationsmåling kan du forebygge støjgener og skader ved at monitorere vibrationsniveauet løbende (evt. med etablering af SMS-alarmering ved overskridelse). Samtidig får du dokumentation for, at du har overholdt det tilladte vibrationsniveau. Denne dokumentation kan fx benyttes ved eventuelle klagesager fra beboere vedrørende støjgener og lign.

Vibrationsmåling: Effektivt og brugervenligt målesystem

GeoConsult tilbyder opsætning af måleudstyr, der gør det nemt og effektivt at monitorere vibrationsniveauet løbende under hele bygge- og anlægsfasen. Udstyret har et indbygget GSM-modul, der kan udsende en alarmbesked til alle involverede parter via sms/e-mail, hvis vibrationer stiger til et for højt niveau. Som eksempel kan en fører af en gravemaskine straks blive notificeret via sin mobil, hvis gravearbejde skaber for store vibrationer. Ønskes der en løbende rapportering kan systemet også sende daglige e-mails og datafiler.

Vibrationsmålinger Graf - visualisering
GeoConsult har over 15 års erfaring i vibrationsmåling og kan bl.a. tilbyde:
  • Udlejning af vibrationsmålere (geofoner), inkl. opsætning på bygninger
  • Daglige opdateringer på vibrationsniveau via e-mail eller sms
  • Alarmering via sms/e-mail, hvis vibrationer i bygninger når et kritisk niveau
  • Dokumentation for overholdelse af tilladte grænseværdier (fx i tilfælde af en klagesag)
  • Rådgivning vedrørende vibrationer og overholdelse af grænseværdier

Se vores referencer med vibrationsmåling:

Brug for geoteknisk rådgivning?

Kontakt os på
tlf. 75 10 27 77

og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.

Vibrationsmåling - kontakt Anne Mette hos GEC.dk
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.