...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Boreentreprise

Vi udfører boreentrepriser under selv svært tilgængelige forhold

Ved anlæg af en ny cykelsti, bro eller lignende kan det være særligt udfordrende at samle boreprøver, f.eks. hvis boringen skal foretages ved et vandløb eller ned ad en stejl skråning.

Dæmninger, opbygge om f.eks. et vandreservoir, består af en vold med skråning på ydersiden eller begge sider. En sådan vold skal undersøges for stabilitet, og kræver ofte en borerig med ekstra lang kranarm.

  GeoConsult tilbyder:

Avancerede borerigge og specialudstyr – geotekniske boringer

Hos GeoConsult er vi specialister i udførelse af boreentrepriser og har opnået betydelig erfaring som boreentreprenør.

Vi er specialister i geotekniske boringer og råder over en række avancerede minirigge og andet specialudstyr til boring på krævende lokationer.

Vi har bl.a. følgende boreudstyr:

  • Miljø- og geoteknisk boringer med stor borerig. Placeret på larvebånd og derfor særdeles terrængående. Kan udføre forede og uforede boringer til 12 – 20 meter afhængig af geologi.
  • Minirig fra Knebel Drilling til alm. miljø- og geotekniske boringer. Placeret på larvebånd og derfor terrængående. Kan udføre forede og uforede boringer til større dybde end 10 meter afhængig af geologi.
  • Minirig til lettere miljø- og geotekniske boringer. Placeret på larvebånd, er forholdsvis terrængående. Kan udføre uforede boringer til 4 – 8 meter afhængig af geologi.
  • Kranbil (6×4) med boremotor. Rækkevidde maks. 14,5 meter. Kan udføre uforede boringer til større dybde end 10 meter afhængig af geologi.

Ved komplicerede geologiske forhold, kan det være nødvendigt at tage flere af vores rigge i brug.

Alle vores maskiner er tilmeldt respektive lovpligtige syn og efterses løbende for evt. utætheder i hydrauliksystemer og lign. Af hensyn til klimaet, er alle maskiner er påfyldt biologisk nedbrydelig hydraulikolie.

 

Certificeret brøndborer med moderne laboratorium

GeoConsult er certificeret brøndborer. Vi har det rette udstyr til at udføre boringer på mange typer terræn.

Alle boreprøver analyseres af geologer i vores moderne laboratorium. Vi udfører alle nødvendige klassifikationsforsøg og er omhyggelige og effektive i vores arbejde, så du får præcis den dokumentation, du har brug for – til den rette pris.

Optegnede boreprofiler leveres digitalt, i det format som du ønsker. Vi tilbyder også en samlet geoteknisk undersøgelse, hvis dette ønskes.

Markarbejde på geotekniske sager bliver udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 14.

GeoConsult er et certificeret brøndborerfirma med A-Bevis. Se GEUS hjemmeside med liste over brøndborere.

En solid samarbejdspartner – stor erfaring med boreentrepriser. Vi står klar med rådgivning, tilbud og priser

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Jan Pristed på telefon 20 29 27 77, e-mail: jp@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.