...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Nedsivning af regnvand
Nedsivningsforsøg, -Dobbeltring infiltrometer anvendt i felten

Med dobbeltring-filtometer bestemmes jordens evne til at modtage og nedsive vand. Forsøget kan udføres i forskellige dybder, idet jordbundsforholdende oftest vil variere med dybden. Dermed undersøges der netop direkte den egenskab ved jorden der virker dimensionerendes for anlægget.

Metoden kan måle på jorde med både lav og høj hydrauliske ledningsevne.

Jordens hydrauliske ledningsevne bør måles i den dybde, hvor udsivningen fra LAR-anlægget (Lokal afledning af regnvand) eller faskinen skal finde sted. Skal nedsivningsanlægget placeres i en vis dybde, kan det blive nødvendigt at grave noget af overfladejorden af inden målingerne foretages.

Resultatet er en måling af nedsivningskapaciteten ved en bestemmelse af jordens hydrauliske transmitivitet, K[m/s].

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Keld Soele Christensen på telefon 22 53 76 77, e-mail: ksc@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.