...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Bor du i et område med risiko for oversvømmelser?
Har du mulighed for at få tilbagebetalt dele af dit tilslutningsbidrag til afledning af vand?
Overvejer du at udnytte regnvand i haven?
Overvejer du LAR-nedsivningsanlæg som led i kommunernes klimatilpasning?

Håndtering og afledning af vand

Mange områder er i dag i risiko for oversvømmelser, og klimaforandringerne stiller stadig større krav til både kommuner og den enkelte boligejer om håndtering af regnvand, grundvand, afledning af vand mm.

Ligger grundvandsspejlet tæt på overfladen, kan det give problemer med oversvømmelse ved kraftig regn eller regulære skybrud. Det er et stort og stadigt voksende problem for mange danske boligejere og kommuner, og gælder specielt for de boliger og områder, hvor grundvandspejlet allerede i dag ligger højt.

Mange kommuner har arbejdet med klimatilpasning i byrummet i mange år, og ser nødvendigheden af at håndtere regnvand både centralt og decentralt, gerne helt ude ved den enkelte boligejer.

LAR nedsivningsanlæg kan være bassiner over eller under jorden, der sikrer afledning af regnvand. Skal du aflede vand på parcelhusgrund, kan en faskine, regnvandsbede eller græsplænen være en løsning. Taler vi byrummet og kommunale arealer som veje, stier, parker, parkeringspladser og andre offentlige arealer, kan åbne kanaler, bassiner, regnvandsbede, wadier, permeable belægninger o.lign. være løsningen.

  GeoConsult tilbyder:

Vi undersøger muligheder for etablering af LAR-løsninger

Ved etablering af en LAR-løsning og/eller nedsivningsanlæg, skal anlægget kobles fra kloakken. Arbejdet kan variere meget i pris og kræver en nærmere undersøgelse.

Det kan GeoConsult hjælpe med.

Vi vurderer om din ejendom eller arealet er velegnet til opsamling af regnvand og/eller nedsivning. Vi udføre forskellige undersøgelser. Afhængig af de faktiske forhold vil vi:

  • undersøge eksisterende data om boringer i området
  • undersøge vandspejlet (grundvandsspejlet)
  • udføre nedsivningstest forsøg for at måle teste den reelle nedsivning af vand
  • rådgive om økonomien ved etablering af nye geotekniske boringer
  • kontakter kommunen for godkendelse og ved ansøgning, om tilskud/refusion
  • vi etablere gerne samarbejde med kloakmester

På baggrund af dine ønsker og undersøgelserne, leverer vi data til dimensionering af anlægget, og tager stilling til hvilken type vi vil anbefale.

Teknologisk instituts hjemmeside kan du læse mere om tilladelser, lovgivning og praktiske erfaringer, og på DinGeo kan du tjekke, om din grund er i fare for oversvømmelse. Ønsker du at etablere regevandsbede, rådgiver Bolius og Haveselskabet om hvilke planter, buske og træer der egner sig. Du kan finde den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning på hjemmesiden klimatilpasning.dk.

Ring eller skriv – Vi har erfaring med nedsivningsanlæg

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.