Et sikkert grundlag

Nedsivningsanlæg (30 PE) – Spildevandsrensning i det åbne land

Undgå dyre og tidskrævende overraskelser i forbindelse med renovering eller nybyggeri i det åbne land eller sommerhusområde.

Spildevandssanlæg til spildevand og regnvand

Alle husejere skal have håndteret spildevand og regnvand. Det kan blive et problem for husejere, der bor uden for et kloakeret område eller i et område, hvor det ikke kan betale sig at tilslutte ejendommen til den offentlige kloakering. Bor du i det åbne land eller i et sommerhusområde, kan et nedsivningsanlæg være løsningen.

GeoConsult har løst mange opgaver med nedsivning i det åbne land.

Nedsivningsanlæg kan installeres hvor jordbundsforholdene tillader det, f.eks. i jord der består af sand og/eller grus, og når grundvandsspejlet ikke står for højt. Dette skal dokumenteres ved jordbundsprøver.

Der findes flere typer af anlæg til lokal håndtering af spildevand, f.eks:

  • Nedsivningsanlæg (30PE)
  • Bundfældningstanke
  • Biologiske sandfiltre
  • Rodzoneanlæg
  • Pileanlæg med nedsivning
  • Beplantede filteranlæg

De nævnte spildevandssanlæg er alle omfattet af ”Retningslinjer for etablering af nedsivningsanlæg op til 30 PE”.

Husk, der skal tages jordbundsprøve og indhentes en tilladelse fra kommunen, inden installation af et nedsivningsanlæg.

  GeoConsult tilbyder:

Få ekspert til at dimensionere dit nedsivningsanlæg

Vi udfører alle relevante jordbundsundersøgelser på grunden, vejleder dig om det rette valg af anlæg og udarbejder den nødvendige dokumentation.

Boreprøverne fra jordbunden analyseres af professionelle geologer i vores moderne laboratorium. Vi har udstyr til at udføre alle nødvendige geotekniske forsøg ved nedsivning.

Få fuld dokumentation for jordbundens tilstand

Vi giver dig fuld dokumentation for jordbundens tilstand, inkl. nedsivningshastighed, kornstørrelsesfordeling og grundvandsspejl.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.