...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Nedsivningsanlæg (30 PE) – Spildevandsrensning i det åbne land

Undgå dyre og tidskrævende overraskelser i forbindelse med renovering eller nybyggeri i det åbne land eller sommerhusområde.

Spildevandsanlæg til håndtering af spildevand og nedsivning af regnvand

Alle husejere skal have håndteret spildevand og regnvand. Det kan blive et problem for husejere, der bor uden for et kloakeret område eller i et område, hvor det ikke kan betale sig at tilslutte ejendommen til den offentlige kloakering. Bor du i det åbne land eller i et sommerhusområde, kan et nedsivningsanlæg være løsningen.

GeoConsult har løst mange opgaver med nedsivning i det åbne land.

Nedsivningsanlæg kan installeres hvor jordbundsforholdene tillader det, f.eks. i jord der består af sand og/eller grus, og når grundvandsspejlet ikke står for højt. Dette skal dokumenteres ved jordbundsprøver.

Nedsivningsanlæg er omfattet af ”Retningslinjer for etablering af nedsivningsanlæg op til 30 PE”.

Husk, der skal tages jordbundsprøve og indhentes en tilladelse fra kommunen, inden installation af et nedsivningsanlæg.

Andre måder at håndtere spilvand på, kunne f.eks. være:

  • Nedsivningsanlæg (30PE)
  • Bundfældningstanke
  • Biologiske sandfiltre
  • Rodzoneanlæg
  • Pileanlæg med nedsivning
  • Beplantede filteranlæg
  GeoConsult tilbyder:

Få ekspert til at dimensionere dit nedsivningsanlæg

Vi udfører alle relevante jordbundsundersøgelser på grunden, vejleder dig om det rette valg af anlæg og udarbejder den nødvendige dokumentation.

Boreprøverne fra jordbunden analyseres af professionelle geologer i vores moderne laboratorium. Vi har udstyr til at udføre alle nødvendige geotekniske forsøg ved nedsivning.

Få fuld dokumentation for jordbundens tilstand

Vi giver dig fuld dokumentation for jordbundens tilstand, inkl. kornstørrelsesfordeling og dimensionering

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Keld Soele Christensen på telefon 22 53 76 77, e-mail: ksc@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.