...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Sigteanalyser – udføres for både private og erhverv

Skal jordmaterialers kvalitet ved anlægsarbejde kontrolleres?
Overvejer du et nedsivningsanlæg til rensning af spildevand?

Bestemmelse af jords egnethed til …

Kornstørrelsesfordeling i jord har stor indflydelse på jordarternes styrke, lejringstæthed, permeabilitet og kohæsion.

Ved husbyggeri, vejbygning, brobygning og andre anlægsopgaver er det nødvendigt at kontrollere jordmaterialernes kornstørrelsesfordeling, for eksempel af stabilgrus som bærelag for asfalt- eller flisebelægning, bundsikringssand til bundopbygning af sandpude eller vejkasse mm.

Ved etablering af nedsivningsanlæg, som en løsning til bortledning af husspildevand til naturlig rensning i jorden, er det nødvendigt at fastslå jordens egnethed til nedsivning. Ligger eller dit hus eller din grund uden for et kloakeret område, kan et nedsivningsanlæg være løsningen. De bedste jordtyper til nedsivningsanlæg er den sandede jord, som kan rense spildevand, inden det når ned til grundvandet.

  GeoConsult tilbyder:

Sigteanalyse til bestemmelse af egenskaberne af jord til nedsivning af spildevand

Vi udtager jordprøver og udfører sigteanalyser for at bestemme kornstørrelsesfordeling i de udtagne jordprøver – en sigteanalyse kaldes også en kornstørrelsesanalyse.

Til vurdering af jordbundsforholdene i forhold til nedsivning af spildevand udtager vi 2 jordbundsprøver til sigteanalyse (mindst 5 kg pr. prøve).

Resultatet af sigteanalysen bruger vi til at bestemme, om et givent materiale opfylder de opstillede krav.

Indeholder prøverne mere end 10% materiale med kornstørrelse større end 0,075 mm, skal der også foretages en hydrometerprøve. Det hjælper vi gerne med.

Resultatet af sigteprøverne leveres som et notat om prøvernes kvalitet.

NB: Du kan evt. selv udtage prøverne og sende dem til vores laboratorium.

Vi udfører sigteanalyser på eget laboratorium i overensstemmelse med DS 405.9/08 405.8  / DS/EN 933-1.

GeoConsult er tilsluttet Vejteknisk Instituts frivillige ordning omkring ringprøvningsforsøg

Få hjælp af eksperter – ring eller skriv

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Jan Pristed på telefon 20 29 27 77, e-mail: jp@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.