Et sikkert grundlag

Nedsivningsforsøg, -Dobbeltring infiltrometer anvendt i felten

Med dobbeltring-filtometer bestemmes jordens evne til at modtage og nedsive vand. Forsøget kan udføres i forskellige dybder, idet jorden oftest vil variere med dybden. Dermed undersøges der netop direkte den egenskab ved jorden der virker dimentionerende for anlægget.

Metoden kan måle på jorde med både lav og høj hydrauliske ledningsevne.

Jordens hydrauliske ledningsevne bør måles i den dybde, hvor udsivningen fra LAR-anlægget (Lokal afledning af regnvand) eller faskinen skal finde sted. Skal nedsivningsanlæget placeres i en vis dybde, kan det blive nødvendigt at grave noget af overfladejorden af inden målingerne foretages.

Resultatet er en måling af nedsivningskapaciteten ved en bestemmelse af jordens hydrauliske transmitivitet, K[m/s].

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.