Et sikkert grundlag

Plasticitetsforsøg

På GeoConsults laboratorium bestemmer vi vandindholdsinterval på den fraktion / de arealer, der er under 0,42 mm, dvs. jorde hvor materialet optræder i plastisk tilstand.

Ved plasticitetsforsøg fastlægger vi en lers plastisitet. Forsøget resulterer i et plasticitetsindeks, der indikerer hvor plastisk en ler er.

Er plasticiteten stor, kan vandindholdet have stor indflydelse på planlægning af et bygge- eller anlægsprojektet, idet ler med fede og meget finkornede lerlag, som efterfølgende udsættes for vekslende vandoptagelse og udtørring, kan give alvorlige sætninger.

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75 10 27 77, e-mail: info@gec.dk eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.