...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Sætningsskader – øget risiko for ekstraudgifter?

Har du sætningsskade i dit hus?
Er der anmærkninger i forhold til tilstandsrapporten i forbindelse med hussalg/-køb?
Er der opstået skader på dit hus i forbindelse med bygge-/ og anlægsarbejde i nærheden?

Sætningsskader i murværk og fundament

Sætningsskader opstår når jordlagene sætter sig under huset, bygningen, vejen og andre konstruktioner, eller når jorden mangler bæreevne.

Sætningsskader kan løbe op i flere 100.000 kr.

Årsagen til sætningsskader kan være:

 • Ukontrolleret fyld
 • Blød jordbund
 • Nedgravede olietanke
 • Pumpebrønde
 • Gamle fundamentrammer, m.m.
 • Konstruktionsmæssige ændringer/fejlkonstruktioner
 • Udefrakommende påvirkninger
 • Fejlfundering i forhold til jordbund
 • Ledningsbrud

Sætningsskader opdeles typisk i 4 kategorier:

 • Fundering på fedt ler.
 • Sætningsskader i forbindelse konstruktionerne, og kan f.eks. være, manglende aftrapning af fundamenter ved overgangen mellem kælder/ikke kælder, manglende diletationsfuge mellem nyt og eksisterende byggeri og ændring af lastoverførsler i bygningen ved ombygning/tilbygning.
 • Sætningsskader som følge af udefrakommende påvirkninger kan f.eks være gravearbejde tæt på dit hus, rørskader (kloak, vand og fjernvarme) under/eller op ad dit hus og større anlægsarbejder i nærheden som påvirker huset, f.eks. vibrationer og/eller grundvandssænkning.
 • Sætningsskader som følge af fejlfundering i forhold til jordbunden, og kan f.eks være, at der er funderet over stærkt sætningsgivende jordlag som tørv, gytje og ukontrolleret fyld.

En sætningsundersøgelse kortlægger årsagen til sætningsskaderne og angiver metoder til en sikker og økonomisk forsvarlig udbedring af skaderne.

  GeoConsult tilbyder:

Få en sætningsundersøgelse hvis sætningsskaden er sket

Vi tilbyder at afklare årsagen til en sætningsskade, og udarbejder herefter et forslag til udbedring af skaden.

Ved en sætningsskade undersøgelse vil vi typisk besigtige ejendommen, nærlæse en evt. tilstandsrapport og andet materiale om konstruktionssammenhænge i huset, udføre en frigravning af fundamentet, for at registrere fundaments dybde og udføre den tilhørende geoteknisk boring for at klarlægge jordbundsforhold. Vi sammenfatter konklusionerne i en rapport, og kommer med forslag til en sikker og økonomisk forsvarlig udbedring af skaderne.

Vi er klar til at rykke ud med kort varsel

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.