...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Divere til vandstandslogning

Har du behov for at holde øje med vandstanden?
Står din kommune med udfordringer i forhold til at sikre grundvandet?
Har din forsyning udforddring med at sikre rent drikkevand?
Har din kommune eller forsyning mistanke om forringet kvalitet af grundvandet?

Opgaver og udfordringer i forbindelse med grundvandet

Grundvandet er en livsvigtig ressource. I dag er højtstående grundvand en stadigt stigende udfordring i både land- og byområder. Det er derfor vigtigt at indsamle og bearbejde data om grundvandets kvalitet og mængde. Både det blivende og det nedsivende og/eller hængende overfladevand kan give problemer på jordoverfladen. Faktisk er det ligegyldigt om kilden til gener fra vand, kommer fra grundvand eller overfladevand. I begge tilfælde kan en overvågning af vandspejlet give vigtig information i forhold til anvendelse af området.

  GeoConsult tilbyder:

Undersøgelse, overvågning, styring og grundvandskontrol

I GeoConsult hjælper vi med at værne om drikkevandet og skabe bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vores grundvand. Men nogle steder kan højtstående grundvand eller overfladevand være en gene. Ved at etablere filtersatte boringer, eventuelt monteret med divere, kan vandspejlets bevægelse over årstider og nedbørsbegivenheder undersøges. 

Vi råder over flere divere, der kan monteres i pejlerør med en diameter helt ned til 25mm. Diveren indsamler data om vandstanden i boringen, og kan indstilles til at registrere selv meget pludselige ændringer. Derved kan selv små regnskyl eller andre påvirkninger af vandstanden registreres. Ved samtidg observation i flere boringer, kan vandets strømning i jorden bestemmes. Dette gør at tiltag i forhold til håndtering af vandproblemer kan planlægges og udføres succesfuldt.

Vi tilbyder overvågning, styring og grundvandskontrol gennem:

 • Overvågningsprogrammer
 • Grundvandskontrol
 • Monitering af vandspejl med Divere
 • Overvågning af lokal afledning af regnvand gennem nedsivning til grundvandet
 • Nedsivningstest/Lokal afledning af regnvand (LAR)
 • Dataindsamling og –afrapportering

GeoConsult

 • Indsamler og undersøger vandprøver for en lang række stoffer som f.eks. nitrat, pesticider, klorid, arsen, PFAS og andre organiske forurenende stoffer
 • Beskriver status og udvikling af grundvandets kvalitet og mængder
 • Pejler vandstand i filtersatte boringer
 • Udfører barometerkompensering af diverdata
 • Afrapporterer korellerede tidserier af vandspejlsniveauer
 • Hjælper vores kunder med at overholde regler og krav i forbindelse med grundvandet
 • Rådgivning gennem alle processer i relation til grundvand

Specialister i grundvandsovervågning – Ring eller skriv

Har din komune eller forsyning brug for eksperthjælp?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Keld Soele Christensen på telefon 22 53 76 77, e-mail: ksc@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.