...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Jordbundsundersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter

Byg på sikker grund – få en jordbundsundersøgelse før du begynder dit nybyggeri
Minimer risikoen for sætningsskader i dit murværk og undgå unødige ekstra udgifter
Vær sikker på at funderingen af dit byggeri sker på bæredygtige og sætningsfrie aflejringer
Overvejer du at købe en byggegrund, hvor huset skal rives ned?
Stiller kommunen krav om en jordbundsundersøgelse?

Undersøgelse af jordbundsforhold

Der er mange grunde til at få udført en jordbundsundersøgelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter – store som små.

Det er vigtigt at kende jordbundsforholdene og økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. Det sikrer du med en jordbundsundersøgelse der:

 • Afklarer jordbundsforholdene
 • Viser jordens bæreevne
 • Viser hvordan du kan minimere risici for sætningsskader
 • Dokumenterer jordbundens tilstand ved nedrivning
 • Giver viden om grunden før du køber
 • Dokumenterer funderingsforhold for dit byggeri eller anlægsarbejde
 • Afklarer risikoen for ekstraudgifter til fundering
 • Imødekommer de fleste kommuners krav om en redegørelse for jordbundsforholdene, før de giver en ibrugtagningstilladelse
 • Imødekommer de fleste forsikringsselskabers krav om jordbundsundersøgelse, inden der kan tegnes en byggeskadeforsikring
 • Afklarer mulighed for nedsivning af regnvand på egen grund

NB: Jordbundsundersøgelser kaldes også jordbundsanalyser eller geotekniske undersøgelser, læs evt. her.

  GeoConsult tilbyder:

Brug EN ekspert til dine geotekniske undersøgelser

Hos GeoConsult er vi specialister i geotekniske undersøgelser, vi:

 • Udfører geoteknisk rådgivning om funderingsproblematikker
 • Ekstra fundering
 • Nybyggeri
 • Tilbygninger
 • Sætningsskader
 • Nedsivning af overfladevand
 • LAR
 • Nedsivning af spildevand
 • Udfører egne geotekniske boringer for derved at kunne yde den mest flexible service.

Med en jordbundsundersøgelse får du fuld dokumentation for jordbundsforholdene, inkl. funderingsniveau, grundvandsspejl og styrkeparametre. Vi rådgiver dig om mulige løsninger, der kan give dig besparelser i byggeriet eller løse fundne problemer i jordbunden. Vores mål er altid at finde en løsning, der er økonomisk rentabel og sikrer dig et tilfredsstillende byggeri.

NB: I akutte situationer kan vi træde til med kort varsel.

Eget laboratorium giver hurtige svar

Alle boreprøver analyseres af en geolog i vores moderne laboratorium. Vi udfører alle nødvendige klassifikations forsøg og er omhyggelige og effektive i vores arbejde, så du får præcis den dokumentation, du har brug for – til den rette pris.

Avancerede borerigge og specialudstyr

Vi råder over en række flexible borerigge og specialudstyr til udførelse af geotekniske boringer.

Se vores referencer med jordbundsundersøgelse:

Jordbundsundersøgelse af rækkehus i Esbjerg

Har du behov for råd og vejledning, er du velkommen til at kontakte
Anne-Mette Holm på telefon 53 53 19 53, e-mail: amh@gec.dk
eller send os en forespørgsel i formularen nederst på siden.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.