...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Renovering af kloak og vejbelægning i Ribes gamle bydel

Da et større anlægsarbejde skulle gennemføres i Ribes gamle bydel, blev der i udbudsmaterialet stillet krav om overholdelse af skrappe grænser for vibrationspåvirkninger for at sikre de fredede bygninger mod beskadigelse.

GeoConsult blev derfor kontaktet for at sikre overvågning af vibrationsniveauet i anlægsfasen. Der blev opsat geofoner (vibrationsmålere) på de fredede bygninger, der via et GSM-modul kunne alarmere alle involverede parter, hvis fastsatte grænser blev overskredet.

Bygherre: DIN Forsyning
Entreprenør: Drengsted Entreprenørfirma A/S

Læs mere om vibrationsmåling

Rekvirent: DIN Forsyning
Lokation: Ribe
Referencer
1
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.