...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Pæleramning ved renovering af højhus i Haderslev

Pæle skulle rammes i jorden i forbindelse med renovering af et højhus, der lå midt i et beboelsesområde.

Da pæleramning kan medføre kraftige vibrationer, var det relevant at overvåge vibrationsniveauet under hele renoveringsarbejdet for at kunne dokumentere, at de tilladte grænseværdier var blevet overholdt (fx i tilfælde af klager over støjgener fra områdets beboere). GeoConsult satte derfor geofoner på soklerne af de omkringliggende bygninger og målte vibrations- og støjniveauet – både før og under pæleramningen. Derved kunne vi levere dokumentation for, at de fastsatte grænser for vibrationer var blevet overholdt under pæleramningen.

Læs mere om vibrationsmåling

Rekvirent: Højhus i Haderslev
Lokation: Haderslev
Referencer
1
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.