...
Scroll Top
Et sikkert grundlag

Trafikstøj i Kolding

Efter etableringen af et vejbump nær en række ældre huse i Kolding indre by, klagede husenes beboere efterfølgende over støjgener

Ved logning af vibrationspåvirkninger fra trafikken kunne GeoConsult dokumentere, at der var et sammenfald mellem køreplanen for bybusser og toppunkter for de målte vibrationer.

Læs mere om vibrationsmåling

Rekvirent: Kolding Kommune
Lokation: Kolding
Referencer
1
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.