Scroll Top
Et sikkert grundlag

Geoteknisk viden

Clear Filters
Minifaldlod – Måler jordens elastisitetsmodul (E-modul)
Minifaldlod – Måler jordens elastisitetsmodul (E-modul)
Statisk pladebelastningsforsøg af veje og pladsers E-modul
Statisk pladebelastningsforsøg af veje og pladsers E-modul
Proctorforsøg – vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede materialer
Proctorforsøg – vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede materialer
Vibrationsindstampning / vibrationsforsøg – Vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede friktionsmaterialer
Vibrationsindstampning / vibrationsforsøg – Vurdering af komprimeringsgrad på indbyggede friktionsmaterialer
Sigteanalyser
Sigteanalyser
Divere til grundvandsovervågning
Divere til grundvandsovervågning
Måling af sandækvivalent
Måling af sandækvivalent
Plasticitetsforsøg
Plasticitetsforsøg
Nedsivning af regnvand
Nedsivning af regnvand
Glødetab – glødetabsanalyse
Glødetab – glødetabsanalyse